Informácie o obci
Obecné inštitúcie
Šport a kultúra
Cirkevné organizácie
Vyhľadávanie
Čitatelia
Pre zasielanie informácií
o nových článkoch na Váš e-mail sa zaregistrujte
v Personalizácii
Zverejňovanie zmlúv Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie zmlúv 2019

Druh zmluvy Dátum
zverejnenia
Dokument
Zmluva č.134181 16.08.2019
Dodatok 1 k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8006780917 SPP 16.08.2019
Zmluva o poskytovaní služby Periskop pre riaditeľov škôl 07.07.2019
UPSVR Dodatok 1 1942054151 07.06.2019
Dodatok 6 k zmluve o dielo 28.05.2019
Zmluva o bezodplatnom poskytnutí tovaru 28.05.2019
2019-UPSVR Dohoda 28.05.2019
Dohoda o náhrade za obmedzenie vl.práva 24.05.2019
Zmluva o dielo 132019 Podpora rozvoja športovej aktivity 07.05.2019
Zmluva o posktnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 59053 26.04.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 PZ UH Bajany 05.04.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 TJ Družstevník 02.04.2019
2019-Dodatok k nájomnej zmluve 22 29.03.2019
Dodatok 2 k nájomnej zmluve 32 29.03.2019
Dohoda 1942054151 s UPSVaR 27.03.2019
Zmluva-oprava strechy na OcU 22.03.2019
Zmluva-oprava strechy na Betonárka 19.03.2019
Zmluva o dielo - oplotenie 15.03.2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 08.03.2019
Zmluva-oprava strechy na DS 27.02.2019
Dodatok 12019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 29.01.2019
Dodatok 1 k Zmluve o dielo 29.01.2019
Zmluva o dielo Elto Plus 08.01.2019

Zverejňovanie zmlúv 2018

Druh zmluvy Dátum
zverejnenia
Dokument
Dodatok 9 k nájomnej zmluve 12 20.12.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 12.12.2018
Zmluva o grantovom účte Prima banka 04.12.2018
Zmluva Prima banka 22.11.2018
Dodatok k nájomnej zmluve 41 20.11.2018
Nájomná zmluva 11 20.11.2018
Zmluva o dielo s ICLsro Michalovce 05.11.2018
Zmluva-oprava strechy prístrešku na ihrisku 31.10.2018
Zmluva-oprava strechy šatne 31.10.2018
Zmluva č.163222102018 o výpožičke podperných bodov NN vedenia 18.10.2018
Zmluva o dielo 8BJ 18.10.2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. 074KE220042 12.10.2018
Zmluva č PHZ-OPKI-2018-002482 o poskytnutí dotácie zoŠR prostredníctvom rozpočt MV SR 12.10.2018
Zmluva o dielo 62018 MR 11.10.2018
Zmluva o bežnom účte 09.10.2018
Najomná zmluva 31 02.10.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 20.09.2018
Zámenná zmluva č.12018 18.09.2018
Zmluva o dielo cintorín 17.08.2018
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15.08.2018
Zmluva o dielo na dodávku Bezpeč. projektu ochrany IS osobných údajov 15.08.2018
VVS Zmluva c40-000141682PO2018 25.07.2018
Združenie obcí Uh-Olšava zmluva o pos. NFP 10.07.2018
Zmluva o dielo č.HZ12018 03.07.2018
Zmluva o výpožičke č.KRHZ-KE-1052018 03.07.2018
Zmluva o výkone stavebného dozoru 26.06.2018
Zmluva o dieloč.12018VP stavebný dozor 24.06.2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 151212 RVP 13.06.2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 151211 ROP 13.06.2018
Zmluva č.PHZ-OPKI-2018 o poskytnutí dotácie z MV SR 07.06.2018
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 15122 06.06.2018
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 15121 06.06.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR 21.05.2018
Dodatok DKUU 04.04.2018
Zmluva MUE-7700318 04.04.2018
Zmluva MUE-7700218 04.04.2018
Dodatok 1 k nájomnej zmluve 32 30.03.2018
Zmluva o poskytovaní NFP 23.03.2018
Zmluva o poskytovaní NFP 23.03.2018
Zmluva o bežnom účte Prima banka 21.03.2018
Zmluva o grantovom účte Prima banka 06.03.2018
Zmluva o grantovom účte Prima banka 06.03.2018
Zmluva o vypracovaní projektu 22.02.2018
Dodatok 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 16.02.2018
Dodatok 3 k nájomnej zmluve 22 09.02.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov 03.02.2018
Dodatok 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 03.02.2018
Darovacia zmluva čp KRHZ-KE-5632017 03.02.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov 26.01.2018
Zmluva o dielo Syteli s.r.o. Michalovce 26.01.2018
ŠEVT Rámcová kúpna zmluva 26.01.2018

Zverejňovanie zmlúv 2017

Druh zmluvy Dátum
zverejnenia
Dokument
Zmluva o pripojení do distrib. siete KD 15.12.2017
Zmluva o združených finančných prostiriedkov 09.12.2017
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebyt.prietorov MERCI n.o. 06.12.2017
UPSVR-Dohoda č.1742010110 25.11.2017
Zmluva o dielo rekonštrukcia KD 24.11.2017
Nájomna zmluva dodatok č.8 20.12.2017
SPP Dodatok č. 5 k Zmluvám o dodávke plynu 18.12.2017
UPSVR Dohoda 8.12.2017
Nájomna zmluva 23.11.2017
Zmluva o pripojení do distribučnej siete HZ 09.11.2017
Zmluva o poskytovaní služieb 03.11.2017
Zmluva o dielo č.1102017 28.10.2017
Zmluva o poskytovaní audítoskych služieb 11.10.2017
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy VSD,a.s. 09.10.2017
Zmluva o dodávke plynu SPP 02.10.2017
Nájomna zmluva 11.09.2017
Kúpna zmluva M.A.D.D Fruit 08.09.2017
Dohoda 392017§54 CnTP 28.08.2017
SPP Zmluva o dodávke plynu 21.08.2017
Zmluva o dielo revitalizácia VP 2/8/2017 16.08.2017
Darovacia zmluva MATEX s.r.o. 10.08.2017
Nájomna zmluva dohoda o skončení 07.08.2017
Zmluva o dielo č. 1/7/2017 06.07.2017
UPSVR-Dohoda č.282017§54-CnTP-A3 28.06.2017
Zmluva č 57080 23.06.2017
Zmluva o obstaraní zájazdu 24.05.2017
T-Dodatok k zmluve 17.05.2017
Nájomna zmluva dohoda o skončení 10.04.2017
Nájomna zmluva dohoda o skončení 03.04.2017
Nájomna zmluva dodatok č.2 31.03.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie-UŽAN 30.03.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ Družstevník 22.03.2017
Nájomna zmluva Sýkora 17.03.2017
ÚPSVaR Dodatok č. 1 k Dohode č. 17§50jNS 17.02.2017
ÚPSVaR Dodatok k dohode 16.02.2017
Zmluva o pripojení a prenájme tel. linky 10.02.2017
Zmluva o dielo KD WC 08.02.2017
Zmluva o poskytnutí vzdel. a IT služieb 03.02.2017
Licenčná zmluva Ifosoft 02.02.2017
Zmluva o pripojení Lekos 20.01.2017
Zmluva o pripojení Lekos 10.01.2017

Zverejňovanie zmlúv 2016

6
Druh zmluvy Dátum
zverejnenia
Dokument
Kúpna zmluva 29.12.2016
Kúpna zmluva 29.12.2016
ÚPSVaR Dohoda č. 1642010127 16.12.2016
Zmluva VSD 09.12.2016
Zmluva VSD 02.11.2016
Dohoda ÚPSVaR 31.10.2016
ÚPSVaR Dohoda č.17§50jNS 26.10.2016
Zmluva o nájme neytových priestorov 13.10.2016
Zmluva auditor 04.10.2016
UPSVR-Dohoda č. 164201158 18.09.2016
Zmluva o dielo 09.09.2016
Darovacia zmluva 30.08.2016
Natur-Pack zmluva 09.06.2016
T-Com dodatok 09.06.2016
Dodatok k zmluve T 05.06.2016
Zmluva o nájme nebytových priest.-MERCI 01.06.2016
Ukončenie zmluvy kaderníctvo 23.05.2016
Dodatok 1 k Dohode 16.05.2016
Zmluva Dôvera 19.04.2016
Zmluva Slovgram 21.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie 04.04.2016
Zmluva TJ Lekárovce 04.03.2016
Zmluva o dielo Projekty EU s.r.o. 04.03.2016
Zmluva o dielo Projekty EÚ s.r.o. 03.02.2016
Dohoda č.2 o poskytnutí finančného príspevku 01.02.2016
Dohoda 1652 2016 29.01.2016
Dodatok č.2 k dohode č.6/2015/54 29.01.2016

Zverejňovanie zmlúv 2015

Druh zmluvy Dátum
zverejnenia
Dokument
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 31.12.2015
Dohoda 1542010123 31.12.2015
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnov obstaravaní 1. 28.12.2015
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstaravaní 2. 28.12.2015
Zmluva o dielo č.151212 28.12.2015
Zmluva o dielo č.151211 28.12.2015
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnov obstaravaní 3. 28.12.2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - odpad 28.12.2015
Darovacia zmluva 28.11.2015
INSA, sr.o. Dodatok č.12015.pdf 23.10.2015
Dohoda č.62015§54 13.10.2015
Zmluva o spolupráci SPP.pdf 05.10.2015
Dohoda 154201289 05102015 05.10.2015
Zmluva o poskytnutí finančních prostriedkov 30.09.2015
Zmluva o poskytnutí služieb 23.09.2015
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 16.09.2015
Dodatok č.04 k Zmluvám o dodávke plynu 08.09.2015
Zmluva č.109/2015-VZN o poskytnutí dotácie na projekt 25.08.2015
Zmluva o prenájme reklamnej plochy 06.08.2015
Dohoda 30.07.2015
Zmluva 06.07.2015
Záložná zmluva 25.05.2015
Dohoda č.582015§54 05.05.2015
Dodatok 12015 Fura 10.04.2015
Dohoda 1832015 MOS 31.03.2015
Zmluva TJ Lekárovce 19.02.2015
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-KE-142015 26.01.2015
Dohoda 1402014/td> 08.01.2015

Zverejňovanie zmlúv 2014

Číslo Druh zmluvy Dátum
zverejnenia
Dokument
. Dodatok k zmluve SPP 07.10.2014
č.48/§50j/NS 2014 Dohoda o poskytnutí príspevku 26.09.2014
. Zmluva o dielo 04.08.2014
. Zmluva o poskytnutí služieb-auditor 01.08.2014
4419002963 Komunálna poisťovňa 31.07.2014
. Zmluva o dielo oprava chodníkov 07.07.2014
. Dohoda č.1012014 19.06.2014
. Zmluva o poskytnutí dotácie PZ Uh Bajany 23.05.2014
. Dodatok k zmluve Rigó 14.04.2014
. Kúpna zmluva Rigó 14.04.2014
. Zmluva o prevode vlastníctva 02.04.2014.pdf 02.04.2014
5100307429C príloha č.4 k Zmluve 22.03.2014
č.5/§50j/NS 2014 Dohoda č.5/§50j/NS 2014 27.02.2014
. Dodatok k Zmluve SPP 11.02.2014
. Zmluva o odbere kuchynského odpadu 27.01.2014
. Komisonárska zmluva 24.01.2014
. Zmluva SPP 14.01.2014

Zverejňovanie zmlúv 2013

Číslo Druh zmluvy Dátum
zverejnenia
Dokument
. Zmluva o účte Komunal 19.12.2013
. Zmluva SPP 19.12.2013
. zmluva o nájme nebytových priestorov 18.11.2013
. Poistná zmluva aut.zástavky 30.09.2013
22203/26110130083 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 23.09.2013
. Zmluva o dielo č. 60.pdf 20.09.2013
. Zmluva - činnosť hlavného kontrolóra 19.07.2013
003/2013 Zmluva o dielo 18.07.2013
. Dodatok č.1 k zmluve o nakladaniu s nebezpečným odpadom Fura 19.06.2013
. Zmluva o poskytnutí dotácie 03.06.2013
. Zmluva o zriadení vecného bremena SPP 25.05.2013
. Zmluva o najme pozemku 24.05.2013
1215542 Zmluva-Slovagram 1215542 21.05.2013
. Darovacia zmluva 10.04.2013
. Zmluva o zbere,odbere a doprave odpadu obce 01.04.2013
16§50j/2013 Dohoda č.16§50j/2013 20.03.2013
. Dodatok č. 1k Zmluve SPP byt 502 01.03.2013
. Dodatok č. 2k Zmluve SPP byt 504 01.03.2013
. Dodatok č. 2k Zmluve SPP byt 501 01.03.2013
. Dodatok č. 2k Zmluve SPP MŠ 01.03.2013
. Dodatok č. 2k Zmluve SPP ZŠ 01.03.2013
. Dodatok č. 2k Zmluve SPP KD 01.03.2013
. Dodatok k Zmluve T-Com 27.02.2013
A12420313 Zmluva o dielo A12420313 19.02.2013
. Kúpna zmluva SZCH 14.02.2013
. Zmluva SPP 05.02.2013
14/2004 Dodatok č. 2 k Zmluva č.142004 18.01.2013
. Zmluva SPP 08.01.2013

Zverejňovanie zmlúv 2012

Číslo Druh zmluvy Partner Dátum
zverejnenia
Dokument
. Dodatok č.5 k zmluve . 23.12.2012
. Nájomná zmluva . 14.11.2012
. Zmluva o zriadeni Spolocného obecného uradu . 07.11.2012
. Zmluva o poskytnutí sluzieb . 30.10.2012
. Dodatok k Zmluve o pripojení ISDN . 17.10.2012
. Dodatok č.1 k zmluve 512005 Dodatok č.1 k zmluve 512005 28.09.2012
. Zmluva o účinkovní Zmluva o účinkovní 22.08.2012
. Zmluva SPP . 18.07.2012
120725/0833 Zmluva INSA-batérie Zmluva INSA-batérie 27.07.2012
. Dodatok k zmluve č. 12012 . 31.05.2012
. Dodatok k zmluve Dexia 16.05.2012
. Zmluva o nájme priestoru VKNET Zmluva o nájme priestoru VKNET 30.04.2012
. Poistná zmluva budovy . 04.04.2012
. Zmluva . 04.04.2012
14/2004 Dodatok č.1 k Zmluve 142004 Dodatok č.1 k Zmluve 142004 06.03.2012
A12/42/06/12 Zmluva o dielo Slovenský vodohospodársky podnik 25.03.2012
120247 Licenčná zmluva s IFOsofta Licenčná zmluva s IFOsoft 28.02.2012
20120201 Zmluva o dielo č. 20120201 Ing. Milan Kimák - KIMAK FABRIC 03.02.2012
. Zmluva o dielo . 03.02.2012
. Kúpna zmluva Ružena Mikulová 02.02.2012
. Zmluva o prevádzke stavebného rýpadla FERAMA spol. s r. o. 09.01.2012
. Zmluva o prevádzke stav. rypadla Zmluva o prevádzke stav. rypadla 08.01.2012
. Darovacia zmluva . 28.09.2011
. Zmluva o pripojení . 26.08.2011
. Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy . 08.02.2011
. Dodatok k Zmluve o pripojení č. 00199155 . 25.02.2011
. Rámcova komisionarka . 03.01.2011
. Zmluva č.0340 5300 2010 . 02.01.2011
. Zmluva SPP . 26.04.2011
. Dodatok k Zmluve o pripojení T-Com . 31.05.2011
. Dodatok k Zmluve o pripojení T-Com . 08.06.2011
. Zmluva o pripojení . 26.08.2011
. Zmluva Komunálna poistovňa . 10.08.2011
. Poistná zmluva PC . 10.08.2011
. Dodatok č.1k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Dodatok č.1k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 15.12.2011
CEZ: UVSR - 2135/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR Úrad vlády Slovenskej republiky 14.12.2011
1/2011 Zmluva o bežnom účte Dexia banka Slovensko a.s. 04.05.2011
ML 180310 MST Zmluva č. ML 180310 MST Premier Consulting, spol. s r. o. 22.07.2011
03/2009 Zmluva o dielo Dankaninová Drahoslava 22.07.2011
. Dodatok k Zmluve o pripojení č. 8104294 . 12.07.2011
. Zmluva o vykonaní procesu verejného ostarávania Július Sabo 22.07.2011
33/2009/VO Mandátna Zmluva Ing. František Škovran 22.07.2011
Z 2214012002301 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 22.07.2011
1/2010 Zmluva o dielo FELDOM, spol. s r. o. 22.07.2011
DZ221401200230101 Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR 22.07.2011
. Zmluva SPP . 01.08.2011
. Zmluva SPP . 28.09.2011
. Dodatok č.1 nájomna zmluva . 05.12.2011
. Dodatok č.1 nájomna zmluva 2 . 05.12.2011
. Zmluva o budúcej zmluve SPP . 05.12.2011
1257/11/STPD/CEZ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vrecného bremena SPP - distribúcia, a. s. 29.12.2011
. Nájomná zmluva . 30.12.2010
. Nájomná zmluva . 30.12.2010
Úradné hodiny
  Pondelok:   7:30 - 12:00
12:30 - 15:30
  Utorok:   7:30 - 12:00
12:30 - 15:30
  Streda:   7:30 - 12:00
12:30 - 16:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok:   7:30 - 12:00
12:30 - 14:00
Separovaný zber 2019
Webová stránka obce Lekárovce
Copyright 2011
designed by Miroslav Sidor
Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.