Informácie o obci
Obecné inštitúcie
Šport a kultúra
Cirkevné organizácie
Vyhľadávanie
Čitatelia
Pre zasielanie informácií
o nových článkoch na Váš e-mail sa zaregistrujte
v Personalizácii
Zverejňovanie zmlúv Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie zmlúv 2019

Druh zmluvy Dátum
zverejnenia
Dokument
Zmluva-oprava strechy na DS 27.02.2019
Dodatok 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29102018 29.01.2019

Zverejňovanie zmlúv 2019

Druh zmluvy Dátum
zverejnenia
Dokument
Zmluva o dielo Elto Plus 08.01.2019

Zverejňovanie zmlúv 2018

Druh zmluvy Dátum
zverejnenia
Dokument
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 12.12.2018
Zmluva o grantovom účte Prima banka 04.12.2018
Zmluva Prima banka 22.11.2018
Zmluva o dielo s ICLsro Michalovce 05.11.2018
Zmluva-oprava strechy prístrešku na ihrisku 31.10.2018
Zmluva-oprava strechy šatne 31.10.2018
Zmluva č.163222102018 o výpožičke podperných bodov NN vedenia 18.10.2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. 074KE220042 12.10.2018
Zmluva č PHZ-OPKI-2018-002482 o poskytnutí dotácie zoŠR prostredníctvom rozpočt MV SR 12.10.2018
Zmluva o dielo 62018 MR 11.10.2018
Zmluva o bežnom účte 09.10.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 20.09.2018
Zámenná zmluva č.12018 18.09.2018
Zmluva o dielo cintorín 17.08.2018
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15.08.2018
Zmluva o dielo na dodávku Bezpeč. projektu ochrany IS osobných údajov 15.08.2018
VVS Zmluva c40-000141682PO2018 25.07.2018
Združenie obcí Uh-Olšava zmluva o pos. NFP 10.07.2018
Zmluva o dielo č.HZ12018 03.07.2018
Zmluva o výpožičke č.KRHZ-KE-1052018 03.07.2018
Zmluva o výkone stavebného dozoru 26.06.2018
Zmluva o dieloč.12018VP stavebný dozor 24.06.2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 151212 RVP 13.06.2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 151211 ROP 13.06.2018
Zmluva č.PHZ-OPKI-2018 o poskytnutí dotácie z MV SR 07.06.2018
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 15122 06.06.2018
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 15121 06.06.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR 21.05.2018
Dodatok DKUU 04.04.2018
Zmluva MUE-7700318 04.04.2018
Zmluva MUE-7700218 04.04.2018
Zmluva o poskytovaní NFP 23.03.2018
Zmluva o poskytovaní NFP 23.03.2018
Zmluva o bežnom účte Prima banka 21.03.2018
Zmluva o grantovom účte Prima banka 06.03.2018
Zmluva o grantovom účte Prima banka 06.03.2018
Zmluva o vypracovaní projektu 22.02.2018
Dodatok 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 16.02.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov 03.02.2018
Dodatok 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 03.02.2018
Darovacia zmluva čp KRHZ-KE-5632017 03.02.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov 26.01.2018
Zmluva o dielo Syteli s.r.o. Michalovce 26.01.2018
ŠEVT Rámcová kúpna zmluva 26.01.2018

Zverejňovanie zmlúv 2017

Druh zmluvy Dátum
zverejnenia
Dokument
Zmluva o pripojení do distrib. siete KD 15.12.2017
Zmluva o združených finančných prostiriedkov 09.12.2017
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebyt.prietorov MERCI n.o. 06.12.2017
UPSVR-Dohoda č.1742010110 25.11.2017
Zmluva o dielo rekonštrukcia KD 24.11.2017
Nájomna zmluva dodatok č.8 20.12.2017
SPP Dodatok č. 5 k Zmluvám o dodávke plynu 18.12.2017
UPSVR Dohoda 8.12.2017
Nájomna zmluva 23.11.2017
Zmluva o pripojení do distribučnej siete HZ 09.11.2017
Zmluva o poskytovaní služieb 03.11.2017
Zmluva o dielo č.1102017 28.10.2017
Zmluva o poskytovaní audítoskych služieb 11.10.2017
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy VSD,a.s. 09.10.2017
Zmluva o dodávke plynu SPP 02.10.2017
Nájomna zmluva 11.09.2017
Kúpna zmluva M.A.D.D Fruit 08.09.2017
Dohoda 392017§54 CnTP 28.08.2017
SPP Zmluva o dodávke plynu 21.08.2017
Zmluva o dielo revitalizácia VP 2/8/2017 16.08.2017
Darovacia zmluva MATEX s.r.o. 10.08.2017
Nájomna zmluva dohoda o skončení 07.08.2017
Zmluva o dielo č. 1/7/2017 06.07.2017
UPSVR-Dohoda č.282017§54-CnTP-A3 28.06.2017
Zmluva č 57080 23.06.2017
Zmluva o obstaraní zájazdu 24.05.2017
T-Dodatok k zmluve 17.05.2017
Nájomna zmluva dohoda o skončení 10.04.2017
Nájomna zmluva dohoda o skončení 03.04.2017
Nájomna zmluva dodatok č.2 31.03.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie-UŽAN 30.03.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ Družstevník 22.03.2017
Nájomna zmluva Sýkora 17.03.2017
ÚPSVaR Dodatok č. 1 k Dohode č. 17§50jNS 17.02.2017
ÚPSVaR Dodatok k dohode 16.02.2017
Zmluva o pripojení a prenájme tel. linky 10.02.2017
Zmluva o dielo KD WC 08.02.2017
Zmluva o poskytnutí vzdel. a IT služieb 03.02.2017
Licenčná zmluva Ifosoft 02.02.2017
Zmluva o pripojení Lekos 20.01.2017
Zmluva o pripojení Lekos 10.01.2017

Zverejňovanie zmlúv 2016

6
Druh zmluvy Dátum
zverejnenia
Dokument
Kúpna zmluva 29.12.2016
Kúpna zmluva 29.12.2016
ÚPSVaR Dohoda č. 1642010127 16.12.2016
Zmluva VSD 09.12.2016
Zmluva VSD 02.11.2016
Dohoda ÚPSVaR 31.10.2016
ÚPSVaR Dohoda č.17§50jNS 26.10.2016
Zmluva o nájme neytových priestorov 13.10.2016
Zmluva auditor 04.10.2016
UPSVR-Dohoda č. 164201158 18.09.2016
Zmluva o dielo 09.09.2016
Darovacia zmluva 30.08.2016
Natur-Pack zmluva 09.06.2016
T-Com dodatok 09.06.2016
Dodatok k zmluve T 05.06.2016
Zmluva o nájme nebytových priest.-MERCI 01.06.2016
Ukončenie zmluvy kaderníctvo 23.05.2016
Dodatok 1 k Dohode 16.05.2016
Zmluva Dôvera 19.04.2016
Zmluva Slovgram 21.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie 04.04.2016
Zmluva TJ Lekárovce 04.03.2016
Zmluva o dielo Projekty EU s.r.o. 04.03.2016
Zmluva o dielo Projekty EÚ s.r.o. 03.02.2016
Dohoda č.2 o poskytnutí finančného príspevku 01.02.2016
Dohoda 1652 2016 29.01.2016
Dodatok č.2 k dohode č.6/2015/54 29.01.2016

Zverejňovanie zmlúv 2015

Druh zmluvy Dátum
zverejnenia
Dokument
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 31.12.2015
Dohoda 1542010123 31.12.2015
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnov obstaravaní 1. 28.12.2015
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstaravaní 2. 28.12.2015
Zmluva o dielo č.151212 28.12.2015
Zmluva o dielo č.151211 28.12.2015
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnov obstaravaní 3. 28.12.2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - odpad 28.12.2015
Darovacia zmluva 28.11.2015
INSA, sr.o. Dodatok č.12015.pdf 23.10.2015
Dohoda č.62015§54 13.10.2015
Zmluva o spolupráci SPP.pdf 05.10.2015
Dohoda 154201289 05102015 05.10.2015
Zmluva o poskytnutí finančních prostriedkov 30.09.2015
Zmluva o poskytnutí služieb 23.09.2015
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 16.09.2015
Dodatok č.04 k Zmluvám o dodávke plynu 08.09.2015
Zmluva č.109/2015-VZN o poskytnutí dotácie na projekt 25.08.2015
Zmluva o prenájme reklamnej plochy 06.08.2015
Dohoda 30.07.2015
Zmluva 06.07.2015
Záložná zmluva 25.05.2015
Dohoda č.582015§54 05.05.2015
Dodatok 12015 Fura 10.04.2015
Dohoda 1832015 MOS 31.03.2015
Zmluva TJ Lekárovce 19.02.2015
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-KE-142015 26.01.2015
Dohoda 1402014/td> 08.01.2015

Zverejňovanie zmlúv 2014

Číslo Druh zmluvy Dátum
zverejnenia
Dokument
. Dodatok k zmluve SPP 07.10.2014
č.48/§50j/NS 2014 Dohoda o poskytnutí príspevku 26.09.2014
. Zmluva o dielo 04.08.2014
. Zmluva o poskytnutí služieb-auditor 01.08.2014
4419002963 Komunálna poisťovňa 31.07.2014
. Zmluva o dielo oprava chodníkov 07.07.2014
. Dohoda č.1012014 19.06.2014
. Zmluva o poskytnutí dotácie PZ Uh Bajany 23.05.2014
. Dodatok k zmluve Rigó 14.04.2014
. Kúpna zmluva Rigó 14.04.2014
. Zmluva o prevode vlastníctva 02.04.2014.pdf 02.04.2014
5100307429C príloha č.4 k Zmluve 22.03.2014
č.5/§50j/NS 2014 Dohoda č.5/§50j/NS 2014 27.02.2014
. Dodatok k Zmluve SPP 11.02.2014
. Zmluva o odbere kuchynského odpadu 27.01.2014
. Komisonárska zmluva 24.01.2014
. Zmluva SPP 14.01.2014

Zverejňovanie zmlúv 2013

Číslo Druh zmluvy Dátum
zverejnenia
Dokument
. Zmluva o účte Komunal 19.12.2013
. Zmluva SPP 19.12.2013
. zmluva o nájme nebytových priestorov 18.11.2013
. Poistná zmluva aut.zástavky 30.09.2013
22203/26110130083 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 23.09.2013
. Zmluva o dielo č. 60.pdf 20.09.2013
. Zmluva - činnosť hlavného kontrolóra 19.07.2013
003/2013 Zmluva o dielo 18.07.2013
. Dodatok č.1 k zmluve o nakladaniu s nebezpečným odpadom Fura 19.06.2013
. Zmluva o poskytnutí dotácie 03.06.2013
. Zmluva o zriadení vecného bremena SPP 25.05.2013
. Zmluva o najme pozemku 24.05.2013
1215542 Zmluva-Slovagram 1215542 21.05.2013
. Darovacia zmluva 10.04.2013
. Zmluva o zbere,odbere a doprave odpadu obce 01.04.2013
16§50j/2013 Dohoda č.16§50j/2013 20.03.2013
. Dodatok č. 1k Zmluve SPP byt 502 01.03.2013
. Dodatok č. 2k Zmluve SPP byt 504 01.03.2013
. Dodatok č. 2k Zmluve SPP byt 501 01.03.2013
. Dodatok č. 2k Zmluve SPP MŠ 01.03.2013
. Dodatok č. 2k Zmluve SPP ZŠ 01.03.2013
. Dodatok č. 2k Zmluve SPP KD 01.03.2013
. Dodatok k Zmluve T-Com 27.02.2013
A12420313 Zmluva o dielo A12420313 19.02.2013
. Kúpna zmluva SZCH 14.02.2013
. Zmluva SPP 05.02.2013
14/2004 Dodatok č. 2 k Zmluva č.142004 18.01.2013
. Zmluva SPP 08.01.2013

Zverejňovanie zmlúv 2012

Číslo Druh zmluvy Partner Dátum
zverejnenia
Dokument
. Dodatok č.5 k zmluve . 23.12.2012
. Nájomná zmluva . 14.11.2012
. Zmluva o zriadeni Spolocného obecného uradu . 07.11.2012
. Zmluva o poskytnutí sluzieb . 30.10.2012
. Dodatok k Zmluve o pripojení ISDN . 17.10.2012
. Dodatok č.1 k zmluve 512005 Dodatok č.1 k zmluve 512005 28.09.2012
. Zmluva o účinkovní Zmluva o účinkovní 22.08.2012
. Zmluva SPP . 18.07.2012
120725/0833 Zmluva INSA-batérie Zmluva INSA-batérie 27.07.2012
. Dodatok k zmluve č. 12012 . 31.05.2012
. Dodatok k zmluve Dexia 16.05.2012
. Zmluva o nájme priestoru VKNET Zmluva o nájme priestoru VKNET 30.04.2012
. Poistná zmluva budovy . 04.04.2012
. Zmluva . 04.04.2012
14/2004 Dodatok č.1 k Zmluve 142004 Dodatok č.1 k Zmluve 142004 06.03.2012
A12/42/06/12 Zmluva o dielo Slovenský vodohospodársky podnik 25.03.2012
120247 Licenčná zmluva s IFOsofta Licenčná zmluva s IFOsoft 28.02.2012
20120201 Zmluva o dielo č. 20120201 Ing. Milan Kimák - KIMAK FABRIC 03.02.2012
. Zmluva o dielo . 03.02.2012
. Kúpna zmluva Ružena Mikulová 02.02.2012
. Zmluva o prevádzke stavebného rýpadla FERAMA spol. s r. o. 09.01.2012
. Zmluva o prevádzke stav. rypadla Zmluva o prevádzke stav. rypadla 08.01.2012
. Darovacia zmluva . 28.09.2011
. Zmluva o pripojení . 26.08.2011
. Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy . 08.02.2011
. Dodatok k Zmluve o pripojení č. 00199155 . 25.02.2011
. Rámcova komisionarka . 03.01.2011
. Zmluva č.0340 5300 2010 . 02.01.2011
. Zmluva SPP . 26.04.2011
. Dodatok k Zmluve o pripojení T-Com . 31.05.2011
. Dodatok k Zmluve o pripojení T-Com . 08.06.2011
. Zmluva o pripojení . 26.08.2011
. Zmluva Komunálna poistovňa . 10.08.2011
. Poistná zmluva PC . 10.08.2011
. Dodatok č.1k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Dodatok č.1k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 15.12.2011
CEZ: UVSR - 2135/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR Úrad vlády Slovenskej republiky 14.12.2011
1/2011 Zmluva o bežnom účte Dexia banka Slovensko a.s. 04.05.2011
ML 180310 MST Zmluva č. ML 180310 MST Premier Consulting, spol. s r. o. 22.07.2011
03/2009 Zmluva o dielo Dankaninová Drahoslava 22.07.2011
. Dodatok k Zmluve o pripojení č. 8104294 . 12.07.2011
. Zmluva o vykonaní procesu verejného ostarávania Július Sabo 22.07.2011
33/2009/VO Mandátna Zmluva Ing. František Škovran 22.07.2011
Z 2214012002301 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 22.07.2011
1/2010 Zmluva o dielo FELDOM, spol. s r. o. 22.07.2011
DZ221401200230101 Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR 22.07.2011
. Zmluva SPP . 01.08.2011
. Zmluva SPP . 28.09.2011
. Dodatok č.1 nájomna zmluva . 05.12.2011
. Dodatok č.1 nájomna zmluva 2 . 05.12.2011
. Zmluva o budúcej zmluve SPP . 05.12.2011
1257/11/STPD/CEZ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vrecného bremena SPP - distribúcia, a. s. 29.12.2011
. Nájomná zmluva . 30.12.2010
. Nájomná zmluva . 30.12.2010
Úradné hodiny
  Pondelok:   7:30 - 12:00
12:30 - 15:30
  Utorok:   7:30 - 12:00
12:30 - 15:30
  Streda:   7:30 - 12:00
12:30 - 16:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok:   7:30 - 12:00
12:30 - 14:00
Separovaný zber 2019
Marec
 Št1Albín
 Pi2Anežka
 So3Bohumil, Bohumila
 Ne4Kazimír
 Po5Fridrich
 Ut6Radoslav, Radoslava
 St7Tomáš
 Št8Alan,Alana
 Pi9Františka
 So10Branislav, Bruno
 Ne11Angela, Angelika
 Po12Gregor
 Ut13Vlastimil
 St14Matilda
 Št15Svetlana
 Pi16Boleslav
 So17Lubica
 Ne18Eduard
 Po19Jozef
 Ut20Vítazoslav
 St21Blahoslav
 Št22Benadik
 Pi23Adrián
 So24Gabriel
 Ne25Marián
 Po26Emanuel
 Ut27Alena
 St28Sona
 Št29Miroslav
 Pi30Vieroslava
 So31Benjamín
 Komunálny odpad
 Papier
 Sklo
 Pet fľaše
 Zmiešané Plasty a Pet fľaše
 Elektro odpad a kovové obaly
Nebezpečný odpad
  Čo kam patrí
  Viac informácií
  NATUR-PACK
  Fúra s.r.o
Webová stránka obce Lekárovce
Copyright 2011
designed by Miroslav Sidor
Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.