LITURGICKÝ PORIADOK

Autor: ThDr. Marek Pejo, PhD., farár <gr.kat.lekarovce(at)lekosonline.sk >, Téma: Gréckokatolícka cirkev, Vydané dňa: 02. 01. 2013

 


Pozor: Nová webová stránka našej cirkvi na:
www.greckokatolickacirkev-lekarovce.estranky.sk
 
   
                                 
 

 
 

 

   
 
   
   
 
   
   
 
   
                                                     
 
   
       
       
   
       
                      Zv i