Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupitežstva

Autor: Obecný úrad <obeclekarovce(at)lekosonline.sk>, Téma: Obecný úrad, Vydané dňa: 26. 06. 2011Zápisnicu z riadneho zasadnutia obecného zastupitežstva zo dňa 17. 06. 2011 si môžte stiahnu a prečíta (TU).