Október - mesiac úcty k starším

Autor: BB <jozefbalintb(at)gmail.com>, Téma: Obecný úrad, Vydané dňa: 20. 10. 2012