Pozvánka na verejné zhronaždenie občanov

Autor: Obecný úrad <obeclekarovce(at)lekosonline.sk>, Téma: Obecný úrad, Vydané dňa: 12. 03. 2013