Autor: Obecný úrad <obeclekarovce(at)lekosonline.sk>, Téma: Obecný úrad, Vydané dňa: 15. 07. 2013