Výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu

Autor: BB <jozefbalintb(at)gmail.com>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 11. 08. 2015

Výzva na predloženie ponuky v pdf  TU:    Externí konzultanti MA S:            
                                                                       Miestny koordinátor MA S: