POZVÁNKA OKTÓBER – MESIACA ÚCTY K STARŠÍM

Autor: BB <jozefbalintb(at)gmail.com>, Téma: Obecný úrad, Vydané dňa: 19. 10. 2015

 

POZVÁNKA

Starosta obce Lekárovce, OZ a KK pri OZ

pozývajú všetkých starobných dôchodcov obce na slávnostné posedenie pri príležitosti


OKTÓBRA – MESIACA ÚCTY K STARŠÍM.

Posedenie sa koná dňa 25.októbra 2015 o 13.30 hod. v KD v Lekárovciach.

v Bohatý kultúrny program, občerstvenie, pozornosť.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Milan Örmezey, starosta obce