Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lekárovce

Autor: BB <jozefbalintb(at)gmail.com>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 29. 10. 2017

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lekárovce