Lekárovce – úprava NN vedenia napájaného z TS5

Autor: BB <jozefbalintb(at)gmail.com>, Téma: Obecný úrad, Vydané dňa: 27. 04. 2018


Oznam verejnou vyhláškou