Rozhodnutie o umiestnení stavby VSD

Autor: BB <jozefbalintb(at)gmail.com>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 29. 07. 2018