POZVÁNKA - ÚCTA K STARŠÍM

Autor: BB <jozefbalintb(at)gmail.com>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 03. 10. 2018

 


  POZVÁNKA

Starosta  obce  Lekárovce, OZ a KK pri OZ

pozýva  všetkých  starobných dôchodcov,                                                   ktorí v príslušný deň  dovŕšia vek 62. rokov

na posedenie pri príležitosti

 

OKTÓBRA-

MESIACA  ÚCTY  K  STARŠÍM.

Posedenie sa koná dňa 12.10.2018 /piatok/            o 16.00 hod. v Kultúrnom dome.

V programe vystúpia deti z MŠ a ZŠ, Pajtaški,Užan.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

            Starosta obce:  Milan Örmezey