P O Z V Á N K A

Autor: BB <jozefbalintb(at)gmail.com>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 03. 12. 2018



STAROSTA

OBCE  LEKÁROVCE                            V Lekárovciach  30.11.2018

P O Z V Á N K A

 

 

 

            Starosta obce Vás týmto pozýva na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupitežstva v Lekárovciach, ktoré sa uskutoční: 

           

 

 

dňa 06.decembra 2018, t.j. vo štvrtok o 16,00 hodine v 

Kultúrnom dome v Lekárovciach  

 

 

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie zapisovateža  a overovatežov zápisnice
  3. Oznámenie výsledkov vožby starostu obce a volieb do obecného zastupitežstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupitežstva.
  4. Zloženie sžubu starostu.
  5. Zloženie sžubu poslancov novozvoleného obecného zastupitežstva.
  6. Vystúpenie starostu.
  7. Záver

 

 

 

 

Milan Örmezey v.r.

                                                                                starosta obce Lekárovce