Pozvánka na ČS

Autor: BB <jozefbalintb(at)gmail.com>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 13. 12. 2018

 

Pozvánka

na členskú schôdzu Klubu dôchodcov Lekárovce dňa 20.12.2018 o 14.00 hod do KD

Výbor Klubu dôchodcov Lekárovce pozýva všetkých svojich členov a sympatizantov na

                              členskú schôdzu klubu dôchodcov

ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20.12.2018 o 14.00 hodine v priestoroch kultúrneho domu

/ pred konaním pripravovanej  vianočnej akadémie Kračún u valale so začiatkom o 15.00 hod. /

 

Program :

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti KD v roku 2018

3. Informácia o OZ Jednota dôchodcov Slovenska / okresný predseda zo Sobraniec /

4. Správa revíznej komisie

5. Diskusia

6. Návrh na uznesenie

7. Záver

 

                                                                                         Výbor Klubu dôchodcov Lekárovce