Poverenie zastupovaním starostu obce

Autor: BB <jozefbalintb(at)gmail.com>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 06. 03. 2019