Výzva na predloženie ponuky- Detské Ihrisko Lekárovce

Autor: BB <jozefbalintb(at)gmail.com>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 06. 12. 2019

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Detské Ihrisko Lekárovce


Zmluva o dielo DI Lekárovce


TECHNICKÁ SPRÁVA DI  Lekárovce


Špecifikácia DI obec Lekárovce


Situácia DI Lekárovce


Nákres rozloženia DI LekárovceČestné vyhlásenie