Príhovor starostu obce

Autor: BB <jozefbalintb(at)gmail.com>, Téma: Obecný úrad, Vydané dňa: 20. 12. 2019
Milí spoluobčania!

Ani sme sa nenazdali a sú tu opäť Vianoce. Prichádzajú pokorne do našich domovov, prinášajú prívetivosť, láskavosť, pohodu, pokoj.

 V každej rodine sa začínajú veľké prípravy, spojené s nakupovaním a veľkým upratovaním.  Pripravujeme darčeky pre svojich blízkych, zdobíme okná a dvere svojich domovov.                               Je tu čas, keď  sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi.                                                                          Spomíname na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko.  Spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami.  V tento sviatočný čas si uvedomujeme, že napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré sa teší na darčeky. My netrpezlivo čakáme na nádherný vianočný stromček, prestretý štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu. Sadáme k sviatočnému stolu - rodičia, deti, vnúčatá...celá rodina.                                                                                                                                                                              Pri príležitosti vianočných sviatkov pozdravujem   všetkých chorých doma i v nemocniciach, všetkých seniorov, i tých v domovoch sociálnych služieb, pozdravujem všetkých rodákov na Slovensku i v zahraničí.                                                                                                                                                               Deťom želám veľa darčekov od Ježiška.                                                                                                         Všetkým Vám  ďakujem za spoluprácu v tomto roku v prospech našej obce.

Vážení spoluobčania, verím, že sa Vás pri sviatočnom stole zíde čo najviac. Nech blikajúce vianočné sviečky rozžiaria Vaše  príbytky  i Vaše srdcia.

Prežite vianočné sviatky v pokoji a v láske.

Christos raždajetsja!

 

Milan Örmezey, starosta obce.