Zmluvy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Názov

Dátum

Dokument

ORANGE Slovensko,a.s.-Dodatok k Zmluve o poskytnutí ver.služieb

27.12.2018

Dodatok 9 k nájomnej zmluve 12

20.12.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

12.12.2018

Zmluva o grantovom účte Prima banka

4.12.2018

T-com Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

28.11.2018

Zmluva Prima banka

22.11.2018

Dodatok k nájomnej zmluve 41

20.11.2018

Nájomná zmluva 11

20.11.2018

Zmluva o dielo s ICLsro Michalovce

5.11.2018

Zmluva-oprava strechy prístrešku na ihrisku

31.10.2018

Zmluva-oprava strechy šatne

31.10.2018

Zmluva č.163222102018 o výpožičke podperných bodov NN vedenia

18.10.2018

Zmluva o dielo 8BJ

18.10.2018

Zmluva č PHZ-OPKI-2018-002482 o poskytnutí dotácie zoŠR prostredníctvom rozpočt MV SR

12.10.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. 074KE220042

12.10.2018

Zmluva o dielo 62018 MR

11.10.2018

Zmluva o bežnom účte

9.10.2018

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa

2.10.2018

Najomná zmluva 31

2.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

20.9.2018

Zámenná zmluva č.12018

18.9.2018

T-com Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb

3.9.2018

Zmluva o dielo cintorín

17.8.2018

Zmluva o dielo na dodávku Bezpeč. projektu ochrany IS osobných údajov

15.8.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

15.8.2018

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Lekárovce v roku

27.7.2018

VVS Zmluva c40-000141682PO2018

25.7.2018

Združenie obcí Uh-Olšava zmluva o pos. NFP

10.7.2018

Zmluva o dielo č.HZ12018

3.7.2018

Zmluva o výpožičke č.KRHZ-KE-1052018

3.7.2018

Dodatok č.12018 k zmluve

1.7.2018

Zmluva o výkone stavebného dozoru

26.6.2018

Zmluva o dieloč.12018VP stavebný dozor

24.6.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 151211 ROP

13.6.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 151212 RVP

13.6.2018

Zmluva č.PHZ-OPKI-2018 o poskytnutí dotácie z MV SR

7.6.2018

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 15121

6.6.2018

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 15122

6.6.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom

25.5.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR

21.5.2018

Dodatok DKUU

4.4.2018

Zmluva MUE-7700218

4.4.2018

Zmluva MUE-7700318

4.4.2018

Dodatok 1 k nájomnej zmluve 32

30.3.2018

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Lekárovce v roku

23.3.2018

Zmluva o poskytovaní NFP

23.3.2018

Zmluva o poskytovaní NFP

23.3.2018

Zmluva o bežnom účte Prima banka

21.3.2018

VSD as - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

7.3.2018

Zmluva o grantovom účte Prima banka

6.3.2018

Zmluva o grantovom účte Prima banka

6.3.2018

Zmluva o vypracovaní projektu

22.2.2018

Dodatok 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

16.2.2018

Dodatok 3 k nájomnej zmluve 22

9.2.2018

Darovacia zmluva čp KRHZ-KE-5632017

3.2.2018

Dodatok 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

3.2.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

3.2.2018

ŠEVT Rámcová kúpna zmluva

26.1.2018

Zmluva o dielo Syteli s.r.o. Michalovce

26.1.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

26.1.2018

Fotografia z obce

Separovaný zber

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

September 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

September 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Október 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

September 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Október 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

November 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

September 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Október 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

November 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

December 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

separovany zber
kalendár na rok 2022
Úradné hodiny

Pondelok:

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Utorok:

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Streda:

7:30 - 12:00

12:30 - 16:30

Štvrtok:

nestránkový deň

Piatok:

7:30 - 12:00

12:30 - 14:00

Podpora kapacít regionálneho rozvoja v okrese Sobrance
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lekárovce
Prevencia kriminality

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Športové srdce Slovenska

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky — program „Podpora rozvoja športu“ na rok 2019