Zmluvy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Názov

Dátum

Dokument

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

31.12.2020

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

31.12.2020

Fúra s.r.o. Príloha č2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedené...

30.12.2020

Dodatok 22021 k zmluve o poskytovaní služieb na zber jedlých olejov a tu..

28.12.2020

Dodatok 1 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z

21.12.2020

Dodatok 1 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z...

21.12.2020

Dodatok č.4 k nájomnej zmluve

19.12.2020

Dodatok č. 7 k zmluve o dielo Ing. Viktor Jozef , ZEPO

18.12.2020

Dohoda 204254X130 ÚPSVaR - Praxuj zmeň svoj život

18.12.2020

Kúpna zmluva VSD a.s.

18.12.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena VSD a.s.

18.12.2020

SPP a.s.-Zmluva o dodávke plynu

17.12.2020

Dodatok č.11 k nájomnej zmluve

15.12.2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi...1.východo....pdf;

14.12.2020

Zmluva o výpožičke ŠÚ SR

10.12.2020

VSE Zmluva o združení dodávky elektriny

1.12.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 755272020 VVS

1.11.2020

Zmluv o dielo 0612020 VAMAP

30.10.2020

Zmluva č.1899 VSD 2020 o výpožičke podperných bodov NN vedenia

30.10.2020

Poistná zmluva K škole

29.10.2020

Poistná zmluva K škole poistenie žiakov

29.10.2020

Dohoda č2042010102 §10 ÚPSVaR

15.10.2020

Dohoda o skončení nájmu 8bj

13.10.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom

8.10.2020

Zmluva o dielo č.88-Kuchyňa KD Lekárovce

8.10.2020

Zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO

3.10.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

25.9.2020

Zmluva o dielo LT consult s.r.o.

11.9.2020

Dohoda č. 204201270 ÚPSVaR

8.9.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena VVS a.s.

8.9.2020

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Lekárovce v roku 2020

8.9.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny VSE

12.8.2020

Zmluva o združení fin. prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej kúpn..

12.8.2020

Zmluva o dodávke plynu

30.7.2020

Zmluva o partnerstve

24.7.2020

Zmluva o municipalnom úvere

16.7.2020

Dohoda o skončení nájomnej zmluvy

7.7.2020

Dodatok k zmluve Tcom MŠ

3.7.2020

Dodatok k zmluve Tcom OcÚ zv

3.7.2020

Dohoda o zmene v osobe účastníka Tcom

3.7.2020

Zmluva na výkon technického dozoru na stavbe

27.6.2020

Fúra s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

26.6.2020

Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve zo dňa 17.03.2017

31.3.2020

Dodatok č.5 k Nájomnej zmluve zo dňa 30.03.2015

31.3.2020

Zmluva 520059 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

17.3.2020

Orange Slovensko, a.s. -Zmluva o poskytovaní verejných služieb

6.3.2020

Dodatok č. 12020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s o...

3.3.2020

Dohoda ÚPSVaR č. 2042054240

24.2.2020

Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke plynu SPP

14.2.2020

Dodatok č.6 k Zmluve o dodávke plynu SPP

14.2.2020

Zmluva o dodávke plynu SPP

14.2.2020

Zmluva o dodávke plynu PZ

14.2.2020

T Com Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

10.2.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

6.2.2020

Dohoda ÚPSVaR č. 204205481

30.1.2020

Komunálna poisťovňa - Úrazové poistenie

29.1.2020

Zmluva o dielo Destké ihrisko

10.1.2020

Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladnia s odpodmi z obalov

2.1.2020

Fotografia z obce

Separovaný zber

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

September 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

September 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Október 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

September 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Október 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

November 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

September 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Október 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

November 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

December 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

separovany zber
kalendár na rok 2022
Úradné hodiny

Pondelok:

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Utorok:

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Streda:

7:30 - 12:00

12:30 - 16:30

Štvrtok:

nestránkový deň

Piatok:

7:30 - 12:00

12:30 - 14:00

Podpora kapacít regionálneho rozvoja v okrese Sobrance
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lekárovce
Prevencia kriminality

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Športové srdce Slovenska

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky — program „Podpora rozvoja športu“ na rok 2019