Zmluvy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Názov

Dátum

Dokument

Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava - Zmluva o umiestnenie Z-Boxu

31.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - Škola v prírode

31.12.2021

Dodatok č.12 k nájomnej zmluve

21.12.2021

1.výchochodoslovenská OZV s.r.o. Košice - Dodatok č.2 ...

18.12.2021

Dodatok č. 12 k nájomnej zmluve 8bj

16.12.2021

Dohoda č.21/42/010/134

23.11.2021

Nájomná zmluva zo dňa 02.11.2021

2.11.2021

Zmluva o spolupráci obcí

29.10.2021

VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave - Zmluva o praktickej výučbe

26.10.2021

Dohoda č.21/42/012/127

11.10.2021

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia vnútorných priestorov Základnej školy

25.8.2021

Dodatok k zmluve Orange

19.8.2021

Nájomná zmluva 8bj

19.8.2021

T-Com - Zmluva o poskytovaní verejných služieb

16.6.2021

Zmluva o dielo

8.6.2021

VSD a.s. - Dodatok č1 k zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 14.12.2020

4.6.2021

VSD a.s. - Dodatok č1 ku Kúpnej zmluve zo 14.12.2020

4.6.2021

Xerox - Zmluva o úplnom servise a údržbe č. 21-FSMA-015

1.6.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Bežovce MOM

27.5.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - Bežovce MOM

20.5.2021

DPO SR Zmluva 521070

19.5.2021

Fúra s.r.o. Rozhanovce-Dodatok 32021

19.5.2021

Komensky s.r.o.-Dodatok č.ZK01VK0912127

19.5.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - Bežovce MOM

14.5.2021

Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

6.5.2021

Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

6.5.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Bežovce MOM

6.5.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Bežovce MOM

29.4.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - Bežovce MOM

24.4.2021

Dohoda o skončení nájmu

16.4.2021

Zmluva o dielo StaMI s.r.o.Michalovce

16.4.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Bežovce MOM

16.4.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - Bežovce MOM

9.4.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - Bežovce MOM

7.4.2021

Dodatok č001 k Zmluve o dodávke plynu SPP a.s

6.4.2021

Dodatok č006 k Zmluve o dodávke plynu SPP a.s

6.4.2021

Dodatok č007 k Zmluve o dodávke plynu SPP a.s

6.4.2021

Dodatok č.4 k nájomnej zmluve 8bj

31.3.2021

Dodatok č.6 k nájomnej zmluve 8bj

31.3.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - Bežovce MOM

23.3.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - Bežovce MOM

18.3.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - Bežovce MOM

12.3.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - Bežovce MOM

3.3.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - Bežovce MOM

25.2.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - Bežovce MOM

19.2.2021

Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie 32021 do 82021

11.2.2021

Dodatok 12021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpa..

2.2.2021

Dodatok 12021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpa...

2.2.2021

Zmluva o poskytovaní služieb -nemocnica MOM

22.1.2021

Zmluva o spracúvaní os. údajov_MOM-obec

22.1.2021

Dodatok k Zmluve o dielo 1102017 zo dňa 26102017

20.1.2021

Zmluva o poskytnutí služieb - zdravotný odpad

19.1.2021

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti

11.1.2021

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti

11.1.2021

Fotografia z obce

Separovaný zber

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

September 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

September 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Október 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

September 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Október 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

November 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

September 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Október 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

November 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

December 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

separovany zber
kalendár na rok 2022
Úradné hodiny

Pondelok:

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Utorok:

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Streda:

7:30 - 12:00

12:30 - 16:30

Štvrtok:

nestránkový deň

Piatok:

7:30 - 12:00

12:30 - 14:00

Podpora kapacít regionálneho rozvoja v okrese Sobrance
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lekárovce
Prevencia kriminality

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Športové srdce Slovenska

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky — program „Podpora rozvoja športu“ na rok 2019