Zmluvy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Názov

Dátum

Dokument

Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

28.12.2022

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

28.12.2022

Fúra s.r.o.-Dodatok 12023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

22.12.2022

Dodatok č.13 k Nájomnej zmluve byt 1/2 v 8bj

20.12.2022

Dodatok č.4 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č.O132021

19.12.2022

SLSP a.s., Príloha č.1 Zmluva o Elektronickej službe Business24

19.12.2022

Prima banka - Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

5.12.2022

ÚPSVaR - Dodatok č.1 k Dohode č. 2242054107

5.12.2022

VÚB banka - Dodatok k Zmluve o bežnom účte a posyktovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet

5.12.2022

VÚB banka -Zmuva o využívaní služieb Nonstop Banking

5.12.2022

VÚB banka-Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty

5.12.2022

ORANGE Slovensko a.s. - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A10337263

1.12.2022

ORANGE Slovensko a.s. - Dohoda o splátkach k č. A10337263

1.12.2022

M.A.D.D. FRUIT s.r.o. - Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

9.11.2022

Zmluva o dielo - Školský byt Lekárovce zv 18102022

18.10.2022

Dohoda č.2242012113

28.9.2022

Dohoda č. 224201020

12.9.2022

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

19.8.2022

Zmluva o dielo Terasa Dom smútku OU Lekárovce

19.8.2022

T-MAPY s.r.o. Bratislava - Zmluva o spracovaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu mOBEC

11.8.2022

Nájomná zmluva v 8bj

29.7.2022

Zmluva o nájme defibrilatoru AED Saver ONE

27.7.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lekárovce v roku 2...

27.7.2022

Zmluva o dielo

14.7.2022

Zmluva o dielo -Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu

14.7.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

4.7.2022

Dodatok č. 3 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadm...

24.6.2022

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

24.6.2022

Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 16032021

15.6.2022

Odstúpenie od Zmluvy o dielo

10.6.2022

Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

10.6.2022

Zmluva o dodávke plynu

10.6.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

4.6.2022

Zmluva č.522 062 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

6.5.2022

Dodatok č. DBK18061567 k Zmluve o poskytovaní služby č. VK0912127

27.4.2022

Dohoda o skončení nájomnej zmluvy

8.4.2022

Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve 8bj

30.3.2022

UPSVaR Michalovce - Dohoda č.2242054107

30.3.2022

Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve 8bj

29.3.2022

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 8bj

25.3.2022

Edusteps o.z - Zmluva o dielo zv aktuál

23.3.2022

Kúpna zmluva č.1 2022

10.3.2022

Fúra s.r.o. - Príloha č.3 k Zmluve o posktovaní služieb v oblasti triede...

24.2.2022

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obec Lekárovce

24.2.2022

Slovak Telekom a.s. - Zmluva o poskytovaní verejných služieb zv aktuá...

19.2.2022

Rámcová dohoda s MIPA MI,s.r.o.

7.2.2022

Zmluva o nájme nebytových prieatorov- Dodatok č.2

1.2.2022

Nájomná zmluva v 8bj byt 42

11.1.2022

FÚRA sr.o. Rozhanovce - Dodatok 12022

3.1.2022

Fotografia z obce

Separovaný zber

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

September 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

September 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Október 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

September 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Október 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

November 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Január 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Február 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Marec 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Apríl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Máj 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Jún 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Júl 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

August 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

September 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

Október 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

November 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

December 2023

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Papier

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

separovany zber
kalendár na rok 2022
Úradné hodiny

Pondelok:

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Utorok:

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Streda:

7:30 - 12:00

12:30 - 16:30

Štvrtok:

nestránkový deň

Piatok:

7:30 - 12:00

12:30 - 14:00

Podpora kapacít regionálneho rozvoja v okrese Sobrance
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lekárovce
Prevencia kriminality

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Športové srdce Slovenska

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky — program „Podpora rozvoja športu“ na rok 2019